Hòa Bình xác định công nghiệp hỗ trợ là một trong những khâu đột phá

Tỉnh Hòa Bình xác định công nghiệp hỗ trợ là một trong những khâu đột phá để nâng cao giá trị gia tăng và nền...

error: Content is protected !!