Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Riêng trong tháng 10/2022, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 58,3% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ được...

error: Content is protected !!