Hạn hán nghiêm trọng ở châu Âu

Nhiều nước khu vực châu Âu hiện đang trải qua một đợt hạn hán được cho là tồi tệ nhất trong vòng 500 năm trở...

error: Content is protected !!