EVNHANOI lên phương án cấp điện cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á

Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và gần một nửa số môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông...

error: Content is protected !!