Thiết thực, hiệu quả từ đề án phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang

Ngày 24/4, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện 4 đề án giai đoạn 2021-2026 do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ô Pích phát biểu tại hội nghị – Ảnh: VGP/TT

>>> Xem thêm: Lễ công bố Thương hiệu tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương năm 2024

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Ngô Tiến Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và một số HTX nông nghiệp tại tỉnh.

Trong giai đoạn 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt 4 đề án giao cho Hội Nông dân tỉnh chủ trì triển khai, gồm: Đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư giai đoạn 2021-2025”, đề án “Xây dựng tổ hợp tác tạo tiền đề để phát triển thành HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”, đề án “Phát triển vùng sản xuất ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022-2026”, đề án “Hội nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”.

Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, đối với đề án “Hội nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, giai đoạn 2022-2025”, từ năm 2022-2023, Hội Nông dân tỉnh đã tư vấn, hỗ trợ 36 sản phẩm hoàn thiện, bổ sung, nâng cấp danh mục hồ sơ, phân tích sản phẩm, thiết kế mẫu bao bì, nhãn, tem truy xuất sản phẩm, xây dựng câu chuyện sản phẩm,… với số tiền trên 1,6 tỷ đồng, bình quân mỗi sản phẩm được hỗ trợ trên 44 triệu đồng; hướng dẫn, xây dựng mới 62 sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên đạt 155% so mục tiêu đề án…

Đối với việc thực hiện đề án “Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho chủ trang trại, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giai đoạn 2021-2025”, Hội Nông dân Bắc Giang đã quán triệt, triển khai đề án tới các cấp hội trong tỉnh.

Triển khai đề án “Phát triển vùng ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022-2026”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã làm tốt công tác phối hợp với Huyện ủy Sơn Động chỉ đạo Hội Nông dân huyện, các xã, thị trấn tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của đề án. Trong năm 2022-2023, đơn vị đã tổ chức khảo sát, lựa chọn được 49 hộ trồng ba kích tím, với diện tích là 28,3 ha, đạt 100% so mục tiêu đề án, số lượng 154.500 cây ở 8 xã, tỉ lệ cây sống đạt trên 80%.

Đối với đề án “Xây dựng tổ hợp tác tạo tiền đề để phát triển thành HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025”, các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Giang đã tập trung tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu của các hộ nông dân, đặc biệt là các chủ trang trại, hội viên nông dân sản xuất… Từ năm 2021-2023, hội nông dân các cấp đã vận động, hướng dẫn thành lập được 164 tổ hợp tác, đạt 143,8% so mục tiêu đề án, 94 HTX, đạt 164,9% so với mục tiêu đề án. Các HTX do hội nông dân các cấp hướng dẫn thành lập cơ bản đều hoạt động có hiệu quả, đúng theo quy định Luật HTX năm 2012; sản phẩm của các HTX đa dạng, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho các tập thể, cá nhân – Ảnh: VGP/TT


>>> Xem thêm: Chương trình Thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á – ASIAN TOP BRAND AWARDS 2024

Qua 2 năm triển khai thực hiện 4 đề án cho thấy, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo ở cơ sở đã đem lại hiệu quả rõ rệt, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của Hội Nông dân và tiếp tục phát huy thế mạnh của Hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội của địa phương.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Ngô Tiến Dũng, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. 

Với những kết quả đã đạt được, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, với vai trò nòng cốt trong khâu tổ chức, triển khai, ông Ngô Tiến Dũng đề nghị hội nông dân các cấp của tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trong đề án. Qua đó có những đánh giá chi tiết, cụ thể về từng nội dung, phần việc và kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành và vượt các mục tiêu đề ra. Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, tập huấn cho các cấp hội về các nội dung từng đề án; biểu dương và nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện tốt các đề án.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích đã ghi nhận, đánh giá cao Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang và hội nông dân các cấp về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện 4 đề án, đảm bảo đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện 4 đề án; đồng thời quan tâm lồng ghép, gắn kết các nội dung của đề án với các mô hình, hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội.

Đề nghị Sở NN&PTNT Bắc Giang phối hợp Hội Nông dân Bắc Giang chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án, kịp thời lựa chọn, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với chương trình chuyển đổi số.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân và nhân dân, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung, mục tiêu của 4 đề án. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình đã được đánh giá có hiệu quả, quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, sản phẩm OCOP của địa phương.

Nhân dịp này, 6 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích trong triển khai thực hiện 4 đề án được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong thực hiện đề án “Phát triển vùng ba kích tím hàng hóa tại huyện Sơn Động giai đoạn 2022-2026” được Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen.

Nguồn: Báo chính phủ

Rate this post
error: Content is protected !!